Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Lufthalter av kvävedioxid

Lufthalter av kvävedioxid NO2 (µg/m³) som medelvärden vintertid (oktober - mars) 2015/16 och sommartid (april - september) 2016. Medelhalter beräknade från månadsvärden.

EU:s samlade emissioner av oxiderat (NO2) och reducerat (NH3) kväve har minskat, men inte alls lika mycket som svavel, utan endast till en nivå ca 70-80 % av vad de var i början av 1980-talet. Ursprunget för nedfallet av kväve över Sverige är dessutom lite mer komplicerat, där oxiderat kväve till mer än 90 % har sitt ursprung utanför Sveriges gränser, medan motsvarande värde vad gäller reducerat kväve ligger mellan 50 och 90 %.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL