Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Kan det högre kvävenedfallet i södra Sverige påverka trädens symbios med svampar negativt, och kan det i så fall påverka kväveutlakningen?

Nästan alla trädarter i boreala och tempererade skogar lever i en symbios, som kallas ektomykorrhiza, med svampar. Trädet transporterar via rötterna kol (från fotosyntesen) till svampen i utbyte mot närings­ämnen och vatten. När skogsmark gödslas med kväve minskar tillväxten av ekto­mykorrhiza­­svampar då träden kan ta upp kvävet själva och inte längre har någon vinning av att transportera kol till svampen. Detta kan även leda till en ökning av kväve­läckaget. Det finns dock inte många studier i naturliga kvävenedfalls-gradienter och därför startades 2009 ett projekt där 29 krondroppsytor i en kvävegradient från Skåne till Västmanland ingick. ”Svampinväxningspåsar” las ut under markens organiska lager på ytorna i maj 2009, och samlades in i oktober 2010 för att analysera tillväxten av ekto­mykorrhiz­asvampar. Resultaten visade att kvävenedfall var den viktigaste påverkans­faktorn för svamptillväxten. Det är troligt att den minskade ektomychorriza­produktionen vid hög kvävebelastning kan påverka kväveretentionen, men det gick i denna studie inte att skilja den direkta effekten av kvävenedfall på kväveutlakningen från effekten av minskad ekto­mykorrhizaproduktion.  Produktionen av ektomykorrhiza bidrog till en betydlig kol­inlagring, 320 kg per hektar och år, och är därför en viktig komponent i kolbalansberäkningar.

Studien utfördes på Lunds Universitet av Adam Bahr med kollegor, med finansiering från forskningsprogrammet LUCCI och från FORMAS. 

Bahr, A., Ellström, M., Akselsson, C., Ekblad, A., Mikusinska, A. and Wallander, H., 2013. Growth of ectomycorrhizal fungal mycelium along a Norway spruce forest nitrogen deposition gradient and its effect on nitrogen leakagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Soil Biology and Biochemistry 59, 38-48

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL