Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

SCARP - Swedish Clean Air Research Programme

Inom forskningsprogrammet SCARP, som avslutades 2013, användes data från Krondroppsnätet för att förbättra förståelsen för kortsiktiga och långsiktiga effekter av kvävedeposition med avseende på försurning, biodiversitet och övergödning.

Forskningsprogrammet finansierades av Naturvårdsverket. Målet var att stärka det vetenskapliga underlaget rörande luftföroreningar och luftföroreningars effekter och att ge stöd till politiska beslut i Sverige och Europa.

Läs mer på SCARPs webbplats: www.scarp.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer i SCARP:s syntesrapportlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL