Till startsida

|  Hem  |  Rapporter  |  Nyheter  |  Kontakta oss  |  Externa länkar  |

Mätprogram för marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige med hänsyn till ozonets variation i landskapet

 
Mätprogrammets syfte är att på ett kostnadseffektivt sätt ge en heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljön i södra Sverige. Övervakningen baseras på en metodik att uppskatta viktiga ozonindex från enkla ozonmätningar med diffusionsprovtagare och temperaturmätningar. Överskridanden av olika målvärden för ozon inom miljökvalitetsnormerna och miljökvalitetsmålet "Frisk Luft" utvärderas tillsammans med information från ozonmätningar med instrument på timbasis. Inriktningen ligger i första hand på det ozonindex som beskriver inverkan av ozon på växtligheten (AOT40).
Läs mer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Information om Cookies | © IVL